Regulamin Systemu Rezerwacji Biletów "Rezerwix".

To jest wersja ogólna regulaminu. Każdy konwent może stosować własny, odrębny regulamin dotyczący rezerwacji. Należy się każdorazowo zapoznać z treścią regulaminów danych konwentów

1. Użytkownik systemu rejestrując się oraz rezerwując bilet jest zobowiązany do podania wszystkich prawdziwych danych wymaganych do rezerwacji.
2. Osoby niepełnoletnie są zobowiązane do okazania pisemnej zgody rodzica/opiekuna podczas dokonywania akredytacji na terenie eventu. Rezerwacja nie zwalnia z tego obowiązku.
3. Administracja systemu rezerwacji nie odpowiadają za użytkowników systemu.
4. Administracja zezwala na rezerwacje biletów w imieniu osób trzecich, pod warunkiem stosowania się do punktu.1.
5. Rezerwacja biletu nie jest jednoznaczna z zakupem biletu.
6. Osoby które zarezerwowały wejściówkę mogą skorzystać ze stanowiska szybkiej akredytacji, gdzie muszą poświadczyć swoje dane osobowe okazując dokument tożsamości (np. dowód osobisty, legitymację szkolną/studencką)
7. W tytule przelewu należy wpisać wartość z pola "tytłu" zawartego w statusie zamówienia, ID jest waszym numerem, i pozwala Cię zidentyfikować.
8. Jedna rezerwacja jest przeznaczona wyłącznie dla jednej osoby. Rezerwacje grupowe nie istnieją. Jednakże po zarezerwowaniu wejściówki, przelew może być grupowy (wtedy w tytule przelewu wpisujemy wszystkie numery ID po przecinku)
9. W razie problemów z systemem rezerwacji osób prosimy o kontakt: http://pomoc.rezerwix.pl
10. Administracja systemu rezerwacji biletów Rezerwix oraz Organizatorzy Konwentu zastrzegają sobie prawo do dowolnej interpretacji niniejszego regulaminu oraz nieuwzględnionych w nim spraw.
11. Dane osobowe są przechowywane wyłącznie na potrzeby szybkiej akredytacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa eventu.
12. Rezerwacja wejściówki nie zwalnia ze znajomości Regulaminu Konwentu